Siket gyermekek, jelnyelvek és bimodális kétnyelvűség – A kutatás nemzetközi bizonyítékai

A korai nyelvi-interakciós tapasztalatok a kommunikáció modalitásától függetlenül teremtik meg annak lehetőségét, hogy egy egész életen át tanulni tudjunk. A még jelenleg is fennálló korai fejlesztési és oktatási gyakorlat azonban a siket gyermekek számára nem teszi hozzáférhetővé a jelnyelvet, arra a hosszú ideje meghaladott elképzelésre építve, melyet sajnálatos módon a halló szülők számára máig közvetítenek, miszerint a jelnyelv akadályozza a beszédkészség kialakulását. Ma azonban nincsen semmilyen tudományos bizonyíték arra, hogy egy jelnyelv bármilyen módon megakadályozná a siket és nagyothalló gyerekek hangzó nyelvi fejlődését. A korai hozzáférés a nyelvhez, legyen az bármilyen modalitású, olyan alapot teremt, amely készségekre egy más modalitású nyelv is építhet. Mára tudományos bizonyítékok sora igazolja azt is, hogy mindez, ezzel együtt a s a korai jelnyelvi input szükségessége ugyanúgy érvényes a cochleáris implantáción átesett gyermekekre is. A nyelv az, mely elősegíti a hangzó modalitású nyelv elsajátítását is, nem pedig a kommunikáció módja.

A TKK és a NyelvEsély Kutatócsoport saját empirikus kutatásai eredményeivel és bizonyítékaival, szemléletformáló tevékenységével és szakmai ajánlásaival húsz éve tölt be úttörő szerepet a fenti elvekre épülő szakpolitikai szemlélet és oktatási gyakorlat formálásában.

E tevékenységünk hitelességének kontrolljaként, egyszersmind a szülők, pedagógusok, szakpolitikusok hiteles és kiegyenlített informálása érdekében ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy folyamatosan hozzáférhetővé tegyük a nemzetközi kutatás és gyakorlat élvonalából, leghitelesebbnek számító központjaiból származó, az évtizedek során felhalmozódott idegtudományi, pszichológiai, nyelvészeti, pedagógiai, stb. vizsgálatokból, mérésekből származó eredményeket is.

Ennek első jelentős lépéseként különböző területek szakembereinek bevonásával készült el a washingtoni Gallaudet Egyetem VL2 központja példaértékű, tizenegy kiadványból álló sorozatának magyar változata. E kutatási összefoglalók az ajánlások megfogalmazása által segítenek az eredmények gyakorlatba ültetésében is azon pedagógusok, szülők számára, akik a siket és nagyothalló gyermekeik oktatásának sokrétű kihívásaival szembesülnek. 

Research Brief 01
Research Brief 02
Research Brief 03
Research Brief 04
Research Brief 05
Research Brief 06
Research Brief 07
Research Brief 08
Research Brief 09
Research Brief 10
Research Brief 11