Back

Előrehaladás az ERASMUS+ projektben

Félidős híradás a Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával (2020-1-HU01-KA226-SCH-094146) című ERASMUS+ projekt előrehaladásáról

Az NYTK konzorciumvezetésével és a Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoport szakmai irányításával új ERASMUS+ nemzetközi kutatási projektum indult magyarországi, romániai és szlovákiai partnerintézmények együttműködésével Romani Digitális Tudástér (DigiDrom) címmel. A 24 hónap futamidejű (2021. március–2023. február), a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével, valamint a Selye János Egyetem Tanárképző Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékével közösen megvalósítandó projekt érdemi szakmai munkálatai 2021. júniusában indultak. A projekt középpontjában a romani (cigány) gyermekek, fiatalok oktatáshoz való hozzáférésének, esélyegyenlőségének, digitális és tanulási kompetenciáinak sokoldalú, nyelvileg és szakmailag hiteles, a diákok nyelvi-kulturális erőforrásait messzemenően bevonó támogatása áll.

2021-ben lezárultak a projekt előkészítő szakaszának munkálatai, a nemzetközi partnertalálkozót követően megtörtént a munkaterv és az ütemezés véglegesítése, valamint a disszeminációs terv kidolgozása, majd pedig megkezdődött a megvalósítás első fázisa. Minden partnerintézményben kutató- és gyűjtőmunka folyt az oktatási helyzetelemzéshez, hazai és külföldi két- és többnyelvű romani szótárak, mesék, mesekönyvek gyűjtése, elemzése, adatbázisba rendezése, digitalizálása, valamint a régiós összehasonlító vizsgálat megalapozása zajlott. A projekt alulról építkező, részvételi, közösségeket bevonó alapelveire és módszertanára épülően mindeközben a partnerintézmények által kiválasztott településeken és iskolákban felálltak azok a tanuló- és munkaközösségek is, amelyek a szellemi termékek létrehozásában és tesztelésében közreműködnek.

A projektben időarányosan elsőként vállalt szellemi termék (O1), a Romani digitális gyermekszótár munkálatai során a legfontosabb magyarországi, romániai és szlovákiai, valamint nemzetközi romani–magyar, romani–szlovák, romani–román és többnyelvű szótárak gyűjtése, digitalizálása, több szempontú elemzése, illetve szakértői és érintetti előtesztelése, válogatása után megtörtént a készülő szótár magyar nyelvi lexikográfiai adatbázisba rendezett alapszólistájának véglegesítése, a szócikk-struktúra kidolgozása, a romani nyelvű adatbázisoldal előmunkálataiba kísérletileg bevonva a ROMLEX adatbázis lovari anyagát is. Ezt követően az egyes országokban elkezdődtek a romani helyi, az adott régiókban használt változataira épülő szótár terepen folyó gyűjtőmunkálatai. Ugyancsak zajlik a szótárban megjelenítendő, kulturálisan helyileg releváns témakörök, fogalmi hálók meghatározása, valamint a szócikk-itemek gyermekekkel, szülőkkel, tanárokkal, fejlesztő pedagógusokkal, nyelvészekkel és további szakemberekkel történő tesztelése és véglegesítése, valamint a megjelenítési és arculati kivitelezés is. Folynak a Digitális mesetár (O2) gyűjtőmunkálatai mindhárom partnerországban, továbbá megkezdődött a Romani digitális platform (O3) és a nem digitális tanulástámogató eszközök gyűjteményének kialakítása is. A megvalósítás a céloknak megfelelően és ütemben halad. A projekt monitorozásáért felelős félidős előrehaladási értékelés szerint a partnerség szakmai munkáját példaértékűen végzi.