Back

Az ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpontjának Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoportja elnyerte az Európai Unió ERASMUS+ programjának támogatását

Az ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpontjának Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoportja elnyerte az Európai Unió ERASMUS+ programjának támogatását: a Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával (2020-1-HU01-KA226-SCH-094146, vezető: Bartha Csilla) című projekt 2021 március elsejével indult és a megvalósítása 2023 februárig tart (futamidő 24 hónap).

A COVID-19 járvány a cigány gyermekek oktatásában (a meglévő problémákon túl is) különösen súlyos hatásokkal jár, jelentős hátrányt eredményez; ez nemcsak a jelenlegi tanulási eredményesség csökkenését, hanem a végleges lemorzsolódásnak a veszélyét is magában fogalja. Ebben központi szerepet kap, hogy e gyermekek nagy részének sokszoros nehézséget, nemegyszer megvalósíthatatlan feladatot jelent a digitális oktatásban való részvétel; ennek okai közt fontos szerepet játszik, hogy szinte teljesen hiányoznak a számukra nyelvileg és/vagy szociokulturálisan megfelelő (pl. romani nyelvű vagy kétnyelvű, megfelelő nyelvezetű és módszertanú) digitális oktatási segédletek és módszertani megoldások, továbbá a szükséges digitális tanulási kompetenciák. Hasonló nehézségek jelentkeznek a velük foglalkozó pedagógusok körében is. Az online oktatásban a cigány gyermekek többsége csak korlátozottan vagy egyáltalán nem tudott részt venni, ők így egyre inkább kiszorulnak a közoktatásból.

A projekt során központi cél a cigány közösségek (tanulók, pedagógusaik, szülők) részére kiemelkedő minőségű, nyelvileg és szakmailag hiteles digitális tartalmak, innovatív online források és eszközök fejlesztése s az ehhez szükséges módszertani, digitális pedagógiai kompetenciák fejlesztése.

A projekt tervezett kimenetei csökkentik, illetve áthidalják azokat a súlyos hatásokat és a jelentős hátrányt, amely a COVID-19 járvány következtében érintette a cigány gyermekek oktatását, mivel a megvalósítani kívánt projekt hatására a gyermekek először férhetnek hozzá a digitális oktatás által biztosított új lehetőségekhez és pozitív élményekhez, melynek során a jól tervezett innovatív digitális tartalmak, segédletek és eszközök ugyanolyan előnyök forrásaivá válhatnak, mint amelyeket az eddig működő rendszer a mainstream társadalombeli diákok számára biztosított.

A projektben résztvevő partnereink:

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Románia

Selye János Egyetem Tanárképző Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Szlovákia