Back
30máj, 2019

Munkatársunk, Szarvas Gabriella sikeres államvizsgát tett

Örömmel tudatjuk, hogy Szarvas Gabriella kolléganőnk 2019.05.29-én sikeres államvizsgával zárta az ELTE BTK-n folytatott alkalmazott nyelvészet mesterszakos tanulmányait. Kutatását, melynek témavezetője Bartha Csilla volt, címe pedig Művészi jelnyelvhasználat, siketkultúra és irodalom jelnyelven – Kutatás középiskolás siket diákok bevonásával, a bizottság …

29máj, 2019

Lakatos Péter sikeres doktori védése

Lakatos Péter, a Többnyelvűségi Kutatóközpont munkatársa és nyelvész-szupervizora 2019. május 28-án az ELTE BTK Kari Tanácstermében tartott nyilvános vitán megvédte bölcsészdoktori disszertációját, amelynek címe: “A romani-magyar kétnyelvűségből eredő iskola hátrányok okai és megoldási lehetőségei”. A sürgető és kulcsfontosságú kérdéseket tárgyaló …

28máj, 2019

Hermann József Fiatal Kutatói Díj – az MTA Nyelvtudományi Intézete 2019-ben munkatársunk, Pachné Heltai Borbála pályázatát díjazta

Az MTA Nyelvtudományi Intézete által 2011-ben alapított Herman József Fiatal Kutatói Díj célja, hogy elismerésben részesítse azokat a 35 évnél nem idősebb szakembereket, akik nemzetközi jelentőségű tudományos és publikációs tevékenységet folytatnak. A díj jelöltjeire (az intézetben és azon kívül, Magyarországon …

09márc, 2019

A központ munkatársainak közreműködésével megrendezésre került a „Nyelvi kalandozások” verseny

Március 8-án az EAN (Egyetemi Anyanyelvi Napok) hagyományos versenyei kerültek megrendezésre. A NyelvEsély Szakmódszertani Kutatócsoport munkatársai ebben az évben másodszor rendezték meg nyelvi sokféleséget bemutató öt állomásból álló programjukat. A „Nyelvi kalandozások” című versenyen különböző a többnyelvűséggel, különböző nyelvi kisebbségekkel …

01márc, 2019

Schmidt Ildikó sikeres doktori védése

Schmidt Ildikó, az MTA NYTI Többnyelvűségi Kutatóközpont NyelvEsély Szakmódszertani Kutatócsoportjának munkatársa 2019. február 28-án megvédte doktori disszertációját a Pécsi Tudományegyetem BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Programban. A disszertáció címe Migráns gyermekek nyelvi integrációja a magyar közoktatásban (Esettanulmány: egy …