A projekt során számos oktatási és oktatás-, tanulássegítő tartalmat és segédletet hoztunk létre. Ezek egyik része jelnyelvi, jelnyelvi-magyar kétnyelvű vagy romani nyelvű meséket, történeteket vagy magyar irodalmi műveket foglal magában; másik részét ezekhez kapcsolódó digitális feladatok, online játékok és különféle multimodális, interaktív tanulási segédletek alkotják. Ezek létrehozásával a 21. századi tanulás és tudásszerzés új útjainak feltárása, az oktatáskutatás új eredményeinek felhasználása és az oktatás módszertani megújulásának elősegítése volt a célunk, különösen a jelnyelvhasználó hallássérült gyermekek, valamint a romani nyelvű vagy romani–magyar kétnyelvű gyermekek oktatásában. A mesék és feladatok közül ugyanakkor jó néhány az egynyelvű magyar gyermekek számára is használható.
 
Az anyagokat több nagy csoportba oszthatjuk célcsoport és jellegük alapján is. Az egyik nagy csoportot egyes egynyelvű, jelnyelvi vagy romani nyelvű alkotások, mesék, mondókák, versek felvételei alkotják, amelyek főleg (bár nem kizárólag) kisebb (óvodás, kisiskolás) gyermekeknek szólnak (pl. jelnyelven: A gomba alatt; romani nyelven: O Milaj). Egy másik csoportba az olyan mesék vagy történetek tartoznak, amelyeket kifejezetten az iskolai oktatáshoz kapcsolódva dolgoztunk fel (pl. NAT 2020-ban szereplő olvasmány), és amelyekhez célzottan fejlesztettünk e-learning feladatokat is. Ezek különböző oktatási és fejlesztési célokra alkalmas, többféle témájú és nehézségű szövegeket, különféle feladattípusokat és gyakorlófeladatokat foglalnak magukban (pl. A róka és a holló). Külön részt alkotnak a „módszertani csomagok”: ezek önálló, nagyobb módszertani egységként kidolgozott, a gyakorlatban kipróbált és tesztelt, tágabb tudásanyagot és sokféle oktatási célt átfogó feladatkészletek a hozzájuk tartozó rövid leírással. Ilyen pl. a „Mesére épülő komplex fejlesztési csomag” és az „Óvodai Jelnyelvi Módszertani Csomag”, több mesével és multimodális feladatokkal. Ki kell emelni a nagyobb diákoknak szóló tartalmakat is, amelyek közt magyar szépirodalmi művek feldolgozásai és a jelnyelvi, jelnyelvészeti kérdéseket tematizáló alkotások is vannak. Végül létrehoztunk sok általánosan használható digitális tanulási segédletet is, elsősorban jelnyelven (pl. Interaktív Jelnyelvi Térkép, melyre kattintva megjelenik az európai országok, a legfontosabb magyarországi és erdélyi települések jelnyelvi jele, magyar neve, térképe, zászlója, címere, vagy az új magyar daktiltáblázat fejlesztésén alapuló oktatási segédanyagok: tanulókártyák, feladatok, stb.). Mindezek célzott tanulásra és önálló, kötetlen játékos tevékenységre is alkalmasak. Az anyagok, e-learning feladatok és segédletek a projekt honlapján elérhetők, más módszertani eszközökkel együtt; valamint egy önálló módszertani gyűjtemény, az Edulingua Módszertani Füzetek sorozat egyik letölthető kiadványán keresztül is hozzáférhetők.