VideóDefiníció

Adat: elemi ismeretˏ más szavakkal: a tényeknekˏ fogalmaknak egy megjelenési formája. A számítástechnikában általában a számítástechnikai eszközökkel rögzítettˏ azokkal feldolgozható és megjeleníthető információt jelenti.

Adatbázis: számítógépen tárolt adatok összessége. Az adatbázist adatbázis-kezelő rendszerek segítségével használjuk. Az adatbázis-kezelők nagy mennyiségű adatot tárolnak valamilyen előre meghatározott rendszer szerint.

Admin: egy rendszert (pl. weboldaltˏ közösségi oldalon található csoportot) felügyelő személy.

Alapértelmezett: egy számítógépes operációs rendszer vagy program megnyitásánakˏ alapvető funkcióinak előre beállított módja.

Applikáció (vagy app): okostelefonokon és tableteken futó számítógépes alkalmazás. A készülékeken találhatunk alapértelmezett alkalmazásokatˏ illetve különböző erre szolgáló adatbázisokból (pl. Google Play) magunk is letölthetünk applikációkat.

Automatikus: magátólˏ emberi irányítás nélkül működő dolog.

Bájt (byte): az adatmennyiség vagy a tárolókapacitás mérésére szolgáló mértékegység.

Beállít: valamilyen funkciót vagy tulajdonságot személyre szab (pl. beállít egy képet háttérképnek).

A billentyűzet a számítógépnek az a részeˏ aminek a segítségével szövegeket tudunk beírniˏ utasításokat tudunk adniˏ vezérelni tudjuk a programok működését.

A biztonsági beállításnál lehet beállítani azokat a dolgokatˏ amik a számítógépen található adatok és programok védelmét biztosítják. Például a biztonsági beállításnál egy felhasználói fiókhoz megadunk jelszótˏ amely megakadályozzaˏ hogy a számítógépen tárolt adatokhoz valaki illetéktelen hozzáférjen.

A blog egy internetes naplóˏ amely többˏ rendszeresen bővülő bejegyzésből áll. A bejegyzéseket alkothatják szövegekˏ képekˏ de akár videók is. Egy blog lehet egy bizonyos webhelynek a része vagy egy saját webhely. Léteznek nyilvános és privát blogok is.

A böngésző egy olyan programˏ amellyel a világhálón (Interneten) található oldalakat (webhelyeketˏ webszervereket) megnézegethetjük vagy letölthetjük saját számítógépünkre. Soféle böngészőprogram létezikˏ a legnépszerűbbek pl.: Google Chromeˏ Safari (Apple)ˏ Mozilla Firefoxˏ Samsung Internetˏ Microsoft Edgeˏ Opera.

Chat (vagy csetˏ csevegés): rövidˏ azonnali szöveges üzeneteket alkalmazóˏ leggyakrabban online társalgás két vagy több személy között.

A csatlakozás kettő (vagy több) elektronikai eszköz összekapcsolását jelenti. A csatlakozás lehet vezetékes (szükség van egy kábelre a kapcsolat létrehozásához)ˏ illetve vezeték nélküli (pl. internetˏ bluetoothˏ stb.).

Csatolásnak azt nevezzükˏ ha egy emaillel együtt valamilyen mellékletet (pl. képetˏ dokumentumot) küldünkˏ ami nincs bemásolva az elektronikus levél szövegébeˏ hanem annak a csatolmányakéntˏ mellékleteként kerül elküldésre.

Csatolmány (angolul: attachment): egy elektronikus levélhezˏ emailhez mellékletként csatolt állományˏ például képekˏ videókˏ szöveges dokumentumˏ zene stb.

Digitális: (1) egy adatrögzítési és adatfeldolgozási technológiaˏ amely az adatokat számok formájában dolgozza fel (általában a kettes számrendszert használva). (2) Az ígyˏ digitálisan feldolgozott információ (pl. hangˏ képˏ mozgókép) és a digitális technológiát használó gépek megnevezése (pl. digitális fényképezőgép).

Dislike (diszlájkˏ diszlájkol): a "dislike" gomb megnyomása a közösségimédia-felületekenˏ ami nemtetszéstˏ egyet nem értést fejez ki.

Drón: pilóta nélküliˏ távirányítással működőˏ repülni képes eszköz. A drónok lehetnek olcsó játékhelikopterek és több milliósˏ programozható szerkezetek is.

Egér: a számítógépen a legelterjedtebb mutatóvezérlő eszközˏ gördíthető vagy mozgatható. Több fajtája is létezikˏ a régebbieknek az alján általában golyó voltˏ az újabbakon optikai érzékelő figyeli a mozgást.

Elektronikus: az elektronok áramlásán alapulóˏ alacsony energiaigényű dolog (pl. eszközˏ berendezésˏ jel)ˏ amely főleg az elektromos áram jeltovábbító képességét alkalmazza.

Elnevez: nevet ad egy fájlnakˏ programnak vagy változónak stb.

Email (e-mailˏ mail): elektronikus levél; olyan üzenetˏ amelyeket a hálózaton keresztül küld valaki egy meghatározott egyénnek vagy egyének csoportjának. Szövegetˏ fájlokatˏ képeket egyéb mellékleteket tartalmazhat

Emotikonˏ emoji: az internetes kommunikációban használt hangulatjelˏ nyomtatott írásjelek olyan sorozataˏ amely egy emberi arcot formálˏ és általában valamilyen érzelmet fejez ki. Tipikus példája a mosolygó fej: 🙂 vagy <3.

Az érintőképernyő olyan interaktív vizuális megjelenítő és adatbeviteli felületˏ amelyet ha megérintenekˏ meghatározza az érintés koordinátáitˏ és ezáltal vezérelhető az érintőképernyős eszköz.

Az Excel egy táblázatkezelő programˏ amely segítségével munkafüzeteknek nevezett számolótáblák hozhatók létreˏ amelyeken a felhasználó formázott adatokat helyezhet el. Az adatok alapján végezhetőek számításokˏ készíthető rájuk alapozva számos típusú diagramˏ illetve kimutatás. A legismertebb a Microsoft Excel program.

A Facebook amerikai alapítású közösségi hálózatˏ amely 2004. február 4-én kezdte meg működését. Az egyik legnagyobb ismeretségi hálózat a világon. A rendszer használata ingyenesˏ egy egyszerű regisztrálással lehet meghívás nélkül hozzá csatlakozni. A felhasználók regisztrálhatnak egy személyes Facebook-profiltˏ létrehozhatnak Facebook-oldaltˏ Facebook-csoportotˏ Facebook-eseménytˏ hirdetéstˏ apróhirdetést tehetnek közzéˏ adományozhatnak és adományt gyűjthetnek ügyek számáraˏ kapcsolódhatnak ismerőseikhezˏ csoportokhoz és rajongói oldalakhoz egyarántˏ valamint üzeneteket válthatnak és eseményeket szervezhetnek. Az üzenőfalon keresztül híreketˏ információkatˏ weboldalakat és videókat is megoszthatnak egymással."

Fájl: névvel és kiterjesztéssel azonosítottˏ logikailag összetartozó utasítások vagy adatok halmaza. Kétféle fájlt különböztetünk megˏ az egyik típus végrehajtható utasításokat tartalmazˏ azaz futtatható fájlˏ a másik típus adatokat tartalmazˏ azaz adatfájl. A fájl neve általában a tartalmáraˏ a kiterjesztése pedig a típusára utal. A fájl nevét a kiterjesztésétől egy pont választja el. Például: rajz.png.

Fejleszt: a számítástechnikában azt jelentiˏ hogy létrehoz vagy javít (teszteltˏ kibővítˏ átdolgoz) pl. egy programotˏ szoftvert. A szoftverfejlesztés magába foglalja a szoftveralkalmazásokra és operációs rendszerekre vonatkozó igények vizsgálatátˏ és ezeknek az igényeknek megfelelő szoftveres megoldások tervezésétˏ létrehozásátˏ tesztelését és karbantartását.

Felhasználó: az az ember (végfelhasználóˏ end-user) vagy szoftverágensˏ aki egy számítógépes vagy számítógép-hálózati szolgáltatás használója. A felhasználóhoz gyakran felhasználói fiók tartozikˏ amit felhasználói név (usernameˏ screen nameˏ nick vagy handle) azonosít.

Feltölt: programokat vagy információkat másolás vagy áthelyez egy másik számítógépes rendszerbeˏ főleg az internetre vagy egy nagyobb számítógépre.

Filter: szűrő; olyan program vagy alkalmazásˏ amely több dologból bizonyosakat kiszűrˏ kiválaszt. Pl. van spam filterˏ fotószerkesztésnél használt filter stb.

Formátum: az információk elrendezésének módjaˏ típusa egy számítógépes fájlban

GDPR: a General Data Protection Regulationˏ magyarul Általános Adatvédelmi Rendelet rövidítéseˏ a hatályos adatvédelmi szabályozás szokásos neve. Ez a rendelet azoknak a természetes személyeknek (embereknek) a személyes adatait védiˏ akik az Európai Unió területén tartózkodnak.

Gigabájt: mértékegységˏ ami azt mutatjaˏ milyen mennyiségű adatot képes tárolni egy eszköz.

Hacker (hekker): olyan személy (általában számítógépes szakember)ˏ aki számára nem jogosult tartalmakhoz fér hozzá. Vannak olyan hackerˏ aki ezt azért tesziˏ hogy segítsen egy informatikai rendszert biztonságosabbá tenniˏ ez az úgynevezett etikus hacker.

Hálózat: kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép. Az egymással összekötött számítógépek között adatforgalom van.

A számítástechnikában hardvernek nevezzük magát a számítógépet és minden kézzel megfogható tartozékátˏ a számítógép elektromos és mechanikus alkatrészeit (melyekből összeszerelték a számítógépet). A hardvereszközök fejlesztésével mérnökök foglalkoznak

Helyreállít: megakadályozza egy még nem mentett dokumentum elvesztésétˏ visszahoz egy korábbi állapotot.

Hibajelzés: a számítógép jelzése valamilyen problémáról. Lehet hangjelzés vagy hibakód. A hibakódok között például a 404-es hiba az egyik leggyakoribb ("404 hiba (Error 404): A keresett oldal nem található").

Honlap: egy webhelyhez tartozó weblapˏ ami alkalmas arraˏ hogy egy webböngésző megjelenítse. A szó maga (az angol homepage alapján) egy webhelyen található fő weblapot jelöliˏ de általában az adott webhelynek és az ott található összes weblapnak a megnevezésére is használjuk.

Hozzáfér: elér egy számítógépet vagy egy számítógépes tartalmat. Be lehet állítaniˏ hogy egy számítógéphez vagy bizonyos adatokhoz ki férhet hozzá (ki érheti elˏ ki nyithatja meg stb.).

Importál: adatokat hoz be egy programból másˏ sokszor más formátumot használó programokba.

Információ: olyan új ismeretˏ amely megszerzője számára szükségesˏ és korábbi tudása alapján értelmezhető. Az információ olyan tényˏ amelynek megismerésekor olyan tudásra teszünk szertˏ ami addig nem volt a birtokunkban. (Úgy is fogalmazhatunkˏ hogy az információ valamely meglévő bizonytalanságot szüntet meg.) Azokat az információkatˏ amelyekből valamilyen konkrét tényt tudunk megˏ adatnak is nevezzük. Az információ értelmezett adat.

Instaˏ instagram: a szociális média egyik népszerű alkalmazásaˏ ahol a felhasználók képeketˏ rövid videókat oszthatnak meg.

Interaktív: kölcsönös együttműködésen alapulóˏ vagy kölcsönös együttműködést lehetővé tevő (dologˏ alkalmazás stb).

Internetes bűnözés: számítógépekkel és számítógépes rendszerek segítségévelˏ vagy számítógépek és hálózatok kárára elkövetett bűncselekmények gyűjtőneve.

Internetes zaklatás (cyberbullying): az online kommunikációbanˏ elektronikus üzeneteken keresztüli csúfolódásˏ bántásˏ fenyegetésˏ kiközösítésˏ zaklatás. Például megalázó vagy megszégyenítő megjegyzések megosztása valakirőlˏ szexuális képek vagy üzenetek küldéseˏ anonim vagy fenyegető mobiltelefon-hívások stb.

IP-cím: a hálózatra csatlakoztatott eszközök egy egyedi hálózati azonosítójaˏ az Internet Protocol-cím rövidítése.

Jelszó: olyan karaktersorˏ amely elkülönített információkatˏ dokumentumokat véd; ezekhez csak az a felhasználó férhet hozzáˏ aki birtokában van az adott jelszónak. A jelszavak különböző típusú és számú karakterből állhatnak. Általában annál erősebb és biztonságosabb egy jelszóˏ minél több és változatosabb karakterből áll (például ha tartalmaz kis- és nagybetűtˏ valamint számkaraktert is).

Képernyő: az elektronikus eszközök képmegjelenítő eszköze.

Kezdőlap: egy webhely első oldala; a böngészőben megnyitva ez az oldal kerül elsőként betöltésre.

Kijelentkezik: elhagy egy adott felhasználói fiókot.

Komment: valamilyen megosztott tartalomhoz fűzött egyéni megjegyzés az internetes kommunikációban.

Kompatibilis: az a tulajdonságˏ hogy két vagy több eszköz tud egymással kapcsolódniˏ vagy egy eszközön használható egy alkalmazás. Például előfordulˏ hogy egy számítógép operációs rendszere nem ismer fel egy webkamerát vagy nyomtatótˏ mert nem kompatibilisek.

Közösségi portál: olyan internetes kommunikációs felületˏ ahol sok ember felhasználóként rendszeresen kommunikálhatˏ kapcsolatot tarthat egymással személyesen vagy kollektívan is.

Kulcsszó: több jelentésben is használjukˏ legtöbbször a keresésekkel kapcsolatban. Általában egy azonosítót jelentˏ amelynek különleges jelentése van a számítógép/program számáraˏ például keresésnél ennek a szónak kell szerepelni a szövegben.

Kurzor: az egér megjelenése a képernyőnˏ ahol éppen elhelyezkedik a mutatójaˏ és ahová írni vagy kattintani lehet. Általában függőleges vonalként vagy kis nyílként jelenik meg.

Laptop: hordozható számítógép

Letölt: adatot szed le valahonnan. Pl. az internetről a saját eszközére töltiˏ internet nélkül is elérhetővé teszi.

Likeˏ lájk: a facebookon és más közösségi oldalakon a tetszés vagy egyetértés kifejezésére használt jelzésˏ gomb. Eredetileg egy felmutatott hüvelykujj voltˏ ma már többféle emoticonnal más érzelmeket ki lehet fejezni vele.

Link: internetes hivatkozásˏ amelynek a segítségével egy weboldalról egy másik erőforrásra (weboldalraˏ médiaelemhezˏ egyéb fájlhoz) lehet eljutni. Oldalon belüli ugrásra is használhatunk linkeket.

Mappa: a számítógépes könyvtár másik neve. Olyan logikai egységˏ amely állományokat és/vagy más mappákatˏ könyvtárakat tartalmaz.

Megoszt: tartalmat küld vagy tesz elérhetővé más eszközök/felhasználók számára. Internetkapcsolatot is meg lehet osztaniˏ tehát egy másik eszköz számára elérhetővé tenni az internetet.

Memória: a számítógép elektronikus adattáraˏ amely a programot és az adatokat tárolja. Megkülönböztetünk operatív tárat (memória) és külső adattárakat.

Mentˏ mentés (save): egy adatˏ információˏ változtatása eltárolása. Arra szolgálˏ hogy az információ a program bezárása után is megmaradjon.

Menü: választási lehetőségek listája egy számítógépes programbanˏ amellyel különféle műveletek közül választhat a program felhasználójaˏ működtetője.

Messenger: a Facebook üzenetküldő alkalmazása

Monitor: a számítógép megjelenítő felülete.

Online: internethez kapcsolódó. Mondhatjuk pl. az internethez kapcsolódó gépreˏ az internetre feltöltött dologra (pl. blogbejegyzés) vagy az interneten történő eseményre (pl. egc caht beszélgetés).

Az operációs rendszer programok gyűjteményeˏ amelyek elősegítik a számítógép hardverének könnyűˏ sokoldalú és biztonságos használatát.

Pendrive (pendrájv): adattárolásra alkalmas kisméretű eszközˏ USB-csatlakozóval egybeépített flash memória. Kis mérete lehetővé tesziˏ hogy az adatokat kényelmesenˏ könnyen tároljuk és hordozzuk.

A processzor (CPU= Central Processing Unit) a számítógép központi feldolgozó egysége. Vezérli a számítógép működésétˏ a memóriában tárolt program alapján. Aritmetikai és logikai műveleteket végez.

Program: számítógépes utasítások sorozataˏ amelyekkel a számítógépet irányítjuk. Az operációs rendszer a számítógép alapprogramjaˏ amely a gép működését vezérliˏ és megteremti a felhasználó és az alkalmazói programok kapcsolatát. Alkalmazói program pl. a rajzolóprogramˏ szövegszerkesztő programˏ prezentációkészítő programˏ vagy az olyan fejlesztőprogramokˏ amelyekkel programot lehet készíteni.

QR-kód (Quick Response-kódˏ vagy gyors válasz kód): azonosításra használható kétdimenziós vonalkódˏ melynek gyors a visszafejtési sebessége. Bármilyen irányból készülhet róla fénykép vagy szkennelt képˏ mert a kód megfejtéséreˏ dekódolására szolgáló programok a három sarokban elhelyezett jellegzetesˏ minden QR-kódban azonos minta alapján el tudják dönteniˏ milyen irányban kell a kód pontjait feldolgozni.

Rendszergazda: (1) az a személyˏ aki a számítógépes rendszerek és hálózatok telepítéséért és mindennapi működéséért felelős. (2) Olyan felhasználóˏ akinek joga van a számítógép bármely beállításának és a többi felhasználó jogosultságának megváltoztatására.

Skypeˏ szkájp: csevegőprogramˏ mely segítségével interneten keresztül hívást vagy videóhívást lehet végezni.

Smiley (szmájli): (1) Kis grafikus elemˏ amely valamilyen érzelmet fejez kiˏ más néven emotikon vagy emoji. (2) Szűkebb értelemben: a mosolygós arcot kifejező emotikon.

Gyors kommunikációraˏ fényképek és szöveges üzenetek küldésére alkalmas mobiltelefonos alkalmazás. A küldött üzenetek bizonyos idő után eltűnnek.

Spam: kéretlen elektronikus üzenet (levélszemét)ˏ mely terjedhet e-mailbenˏ illetve SMS-ben is.

Súgó: segítő felület a különböző alkalmazásokbanˏ ahol a számítógép vagy az alkalmazás használatakor felmerülő problémákraˏ kérdésekre kaphat választ a felhasználó. Általában található benne egy "Tartalom" és egy "Keresés" fül. Microsoft Wordben az F1 gyorsbillentyű lenyomásával hívható elő.

A számítógép adatok beviteléreˏ tárolásáraˏ gyors feldolgozására és megjelenítésére alkalmas elektronikus eszköz. Programozott működésűˏ az adatok feldolgozásához programra van szüksége. Saját tevékenységét és velünkˏ a felhasználókkal való kapcsolattartását is programok segítségével végzi.

A szoftver a számítógépen futó programok (operációs rendszerˏ szövegszerkesztőˏ böngészőˏ stb.) összefoglaló neve; a hardveregységeket működtető-ˏ és vezérlő programok összessége. A szoftvereket programozók készítikˏ szellemi termékekˏ kézzel nem megfoghatóak (csupán a szoftvereket hordozó eszközöket – CDˏ DVD tudjuk megfogni).

Tablet (más néven táblagép): hordozhatóˏ laposˏ nagy képernyőfelülettel rendelkező elektronikai eszköz.

Térerő (vagy térerősség): vezetéknélküli hálózatokban az adó által kibocsátott jel erőssége.

Töltő: Laptop vagy mobiltelefon elektromos töltésére használt eszköz. Néha a számítógép tápkábelét is így nevezzük.

Újraindít (angolul: reset): az a folyamatˏ amely során egy elektronikai vagy informatikai eszközt visszaállítunk a kiindulási állapotbaˏ alaphelyzetbe. Erre akkor lehet szükségˏ amikor a rendszer nem működik megfelelően és a szokásos hibaelhárító mechanizmusok sem jártak sikerrel.

Üzenetküldés: az a folyamat vagy cselekvésˏ amely során (általában szöveges) információt továbbítunk egy elektronikai eszközön (pl. telefon) keresztül. Manapság már több internetesˏ illetve számítógépes alkalmazás létezikˏ amely lehetővé teszi üzenetek küldését.

Viber: ingyenes internetes alkalmazásˏ amelynek segítségével telefonálhatunkˏ üzenetet küldhetünk.

Virtuális: (1) eredeti jelentése látszólagosˏ képzeletbeli (2) Ma főleg a valóságban nem létezőˏ számítógép által előállított dolgokra használjuk.

Vlog: videóblogˏ videón felvett bejegyzés.

Web (más szóval world wide webˏ magyarul világháló): az internethálózaton elérhető szolgáltatásˏ egy olyan információs rendszerˏ amelyben böngészőprogramok segítségével különböző dokumentumokat (pl. weboldalakatˏ PDF-dokumentumokat stb.) és egyéb állományokat (pl. képeketˏ videókatˏ zenéket stb.) érhetünk el.

Wifi: vezetéknélküli adatkommunikációs hálózati kapcsolatˏ ahol az adatátvitel a gépek (berendezések) között modulált rádiohullám segítségével történik.

Zárol: nem enged hozzáférést az adott eszközhözˏ tartalomhoz vagy fájlhozˏ vagy csak bizonyos feltételekkel (pl. jelszó beírása után)