Borbély Anna (szerk.) Nemzetiségi nyelvi tájkép Magyarországon

Album

A következőkben a magyarországi nemzetiségek nyelvi tájképének egy részletét képekkel mutatjuk be. A Nemzetiségi nyelvi tájkép Magyarországon című album gerincét A nyelvi tájkép elmélete és gyakorlata – Magyarországi nemzetiségi körkép (MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpont, Budapest, 2019. április 3.) konferencia válogatott előadásainak képanyaga adja. Az album összeállításával – a konferencia-előadások írott változatát összefoglaló Nemzetiségi nyelvi tájkép Magyarországon című elektronikus tanulmánykötet közreadásán túlmenően – az volt a célunk, hogy a konferenciakötetben nem szereplő nemzetiségi közösségek nyelvi tájképének egy szeletét is bemutassuk. A képek forrását minden nemzetiségnél nyelvi tájképének fotóanyaga előtt adjuk meg.

 

 

BEÁSOK

BOLGÁROK

GÖRÖGÖK

HORVÁTOK

LENGYELEK

NÉMETEK 1.

NÉMETEK 2.

ÖRMÉNYEK

ROMÁK

ROMÁNOK

RUSZINOK

SZERBEK

SZLOVÁKOK

SZLOVÉNEK

UKRÁNOK

 

Minden jog fenntartva. Bármely másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó előzetes írásbeli hozzájárulásához van kötve.

Budapest, 2020. december 8.