Oktatási instrukció:Jelnyelvi videó:

A füzetedben dolgozz!

A könyvben dolgozz!

Adjatok új címeket a képeknek!

Alkoss kérdéseket!

Alkoss mondatokat!

Alkoss történetet az eseményekhez!

Alkossatok párban történeteket!

Beszéljétek meg!

Bővítsd tovább!

diktál

Értelmezd a következő kifejezést!

Érvelj ellene vagy mellette!

Fejezd be a megkezdett mondatot!

Fejtsd meg a találós kérdést!

Felelj! Igaz? Nem igaz?

Figyeld meg, mi hiányzik a képről!

Fogalmazd meg a szabályt!

Foglald mondatba!

Gyűjts érveket és ellenérveket!

Hallgasd meg!

hamis (mondat)

Hasonlítsátok össze a két szereplő tulajdonságait!

Hasonlítsd össze!

Hogyan mondanád más szóval?

Kösd össze!

Húzd alá a szövegben!

Húzd alá!

Indokold! Indokold meg!

Írd a szavakat a megfelelő vonalra!

Írd körül a szó jelentését!

Írd le a füzetedbe!

Írj két-három összefüggő mondatot!

Játsszátok el a mesét!

Jelöld meg, ami a képhez tartozik!

kakukktojás

Karikázd be!

Keresd a párját! Kösd össze!

Keresd a szövegben a válaszokat!

Keress példát a szövegből a főnévre és a melléknévre!

Készíts gondolattérképet!

Készítsetek rajzot a vershez!

kislexikon

Kösd össze!

Melyik szó nem illik a sorba?

mondatlánc

Mondd egy szóval!

Mondd el!

Mondd ki!

Mondd más szóval!

Mondd másképp!

Mondj egy példát!

Nevezd meg a képeket!

Nézd meg az interneten!

Nézz utána a szótárban!

Olvasd el a betűket!

Olvasd el a kérdést! Figyeld meg a képeket! Húzd alá a helyes választ!

Olvasd el a mondatokat! Felelj a kérdésre!

Olvasd el figyelmesen a szöveget!

Olvasd fel!

olvasmány

Olvass! Felelj a kérdésekre!

Olvassátok fel a párbeszédeket szerepek szerint!

Párban vagy csoportban dolgozz!

Pipáld ki!

Rajzold le!

Rakjátok sorba!

Rögtönözzetek egy párbeszédet!

Számoljatok be a történetről mondatláncban!

Színezd ki!

szómagyarázat

Tanuld meg!

Tapsold le!

Tedd értelmessé a hiányos szavakat!

Tedd igazzá!

Ügyelj a helyesírásra!

Végy elő egy lapot! Vegyél elő egy lapot!