Információ és leírás: Bartha Csilla–Tóth Etelka–Tóth Tibor (2021) A magyar jelnyelvi – magyar nyelvi multimodális oktatási szótári és e-learning fejlesztés című dokumentum