A COVID-19 infodémia jelensége és ebben az ellentmondásos, megalapozatlan információk kiszűrésének nem megfelelő képessége sokszorosan megerősíti, hogy a lakosság igen alacsony egészségügyi műveltsége (health literacy) és egészségtudatossága világszerte, így Európa országaiban is rendkívüli mértékben alábecsült közegészségügyi és oktatási probléma. A saját nyelven való hozzáférés lehetőségének biztosítása mellett a hosszabb távú védekezés és az egészségügyi műveltség terjesztése a veszélyeztetett, speciális helyzetű csoportok számára, mint a siket és cigány közösség, amelyek – bár a lakosság több mint 10%-át teszik ki – nyelvi, társadalmi okokból nem férnek hozzá a megfelelő egészségügyi információkhoz, a lokálisan hatékony kommunikáció mikéntjének beható ismeretét, az erre való érzékenységet is igényli.

A COVID-19 koronavírus-járvánnyal kapcsolatban munkánk egyik fő célja a naprakész tájékoztatás. A kulcsfontosságú kormányzati kommunikáció, az egészségügyi ellátásokra vonatkozó tájékoztatók mellett kisfilmek, ajánlások, a mentális jóllétet és az otthon-tanulást támogató anyagok is elérhetők magyar jelnyelven, romani nyelven, valamint világos, közérthető magyar változatban is. Az elkészült anyagok a koronavírussal kapcsolatos általános tájékoztatás mellett oktatási segédanyagként is alkalmazhatók, a fiatalabb és a idősebb (általános iskolai felső tagozatos és középiskolás) gyermekek oktatásában is. Illeszthetők mind a környezetismeret, biológia, egészség/betegség témájú oktatási feladatokhoz, mind a magyar nyelvi és jelnyelvi ismeretek fejlesztéséhez (pl. magyar és jelnyelvi szókincs, grammatikai jelenségek, szövegértés, lényeg kiemelése, szövegtípusok oktatása). Kiemelten fontos módszertani eszközt kínálnak a járvánnyal kapcsolatos és általános egészségügyi szakszókincs, tudományos fogalmak – terminus technicusok – megértéséhez, pontosításához, gyakorlásához, mind magyar nyelven, mind jelnyelven.

Létrehoztunk egy COVID-19 multimodális korpuszt, melynek bázisán szótári-terminológiai munkacsoportunk fejleszt egy hiánypótló magyar jelnyelv-magyar-romani digitális járvány- és egészségszótárat és magyarázó glosszáriumot fejleszt. Jelenleg a magyar-magyar jelnyelvi szótárrész közel 200 db itemének végleges változata érhető el.

TÁJÉKOZTATÓK JELNYELVEN