Back

Nemzetközi partnertalálkozó a Nyelvtudományi Kutatóközpontban

2022.12.14-én a Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoport nemzetközi partnertalálkozót szervezett az Erasmus +: Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával (2020-1-HU01-KA226-SCH-094146) című projekt keretében. A Nyelvtudományi Kutatóközpontban (1068 Budapest, Benczúr utca 33.) jelenléti formában megrendezett partnertalálkozón a nemzetközi stratégiai partnerség tagjai prezentációkon keresztül ismertették részletes helyzetjelentés formájában a projektben vállalt szellemi termékek létrehozásával kapcsolatos aktuális feladatok állását és az előrehaladást. Ezt követően megvitatták a megvalósítás során ez idáig felmerült, illetve a jövőbeni megvalósítást érintő kérdéseket, problémákat és ezek lehetséges megoldási útjait. A helyzetjelentések alapján az eredményes előrehaladás további biztosításához közösen, a partnerség minden résztvevője számára az egyes szellemi termékekre részletesen lebontva egyértelmű rész- és célfeladatokat és hozzájuk rendelt teljesítési határidőket határoztak meg.