Back

Workshop a kisebbségi nyelvek és a digitalizálás témakörében

2014. július 8-án Thomas Moring, a Helsinki Egyetem kommunikáció és újságírás professzora vezetésével zajlott a digitalizálás kisebbségi nyelvekre gyakorolt hatásával foglalkozó workshop. Thomas Moring a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának szakértői bizottságában is tevékenykedett, emellett összehasonlító kutatásokat végzett a kisebbségek és a média, a választási kampányok, a politikai kommunikáció és a televíziós/rádiós közvetítés témakörében.

Az előadó kiemelte, hogy a Karta elsősorban a tradicionális médiát támogatja, s az új típusú, előállítás és fogyasztás kettősségén alapuló médiahasználatot, a prosumptiont kevésbé. A finnországi svéd nyelvű kisebbség és a skót gael nyelvet használók helyzetét véve példaként Thomas Moring bemutatta az egyes nyelvek előfordulásának jellemző arányait többek közt a közösségi média felületein. Különösen a fiatalabb generáció kapcsán merültek fel a kisebbségi nyelvek szempontjából riasztó adatok – nem csupán a többségi nyelv, hanem az angol is egyre nagyobb szerepet követel magának a közösségi oldalakon megosztott tartalmakban, s így a svéd, valamint a gael nyelv az ifjabbak fontos kommunikációs színtereiről szorul ki.

A jelnyelvek esetében a modalitásból adódóan a tradicionális médiumok közül egyedül a televíziónak van szerepe, ám Magyarországon igen kevés programot tesznek jelnyelven hozzáférhetővé, a feliratozás sokak számára hasznos, ám számos esetben igazi segítséget nem jelentő eszköze kibúvót jelent a műsorszolgáltatóknak. Talán ennek tudható be az is, hogy a videók megosztását lehetővé tevő internetes felületek nagy népszerűségnek örvendenek a siket közösségben. Ezért is fontos a magyar jelnyelvet használó kisebbséget érintő kutatások szempontjából a prosumptiont lehetővé tevő portálok vizsgálata.

Zárásként Thomas Moring és a workshopon megjelentek közösen megállapították, hogy a Karta által nyújtott elvi lehetőségek gyakorlatba való eredményes, a nyelvhasználatot érdemben segítő átültetése kardinális jelentőségű lenne.